Política de privacidade

NFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

  • Identidade: Asociación  Mobelrias ( G15860067)

  • Dir. Postal: República Arxentina, nº 9 - 1º A - 15701 Santiago de Compostela (A Coruña)

  • Correo electrónico: info@mobelrias.es


Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Se participaches nun sorteo: Tratamos a información co fin de xestionar o sorteo, a adxudicación e entrega do premio, así como para o envío de comunicacións publicitarias ou promocionais dos nosos produtos e/ou servizos.
Se te puxeches en contacto a través do formulario de contacto da web: Tratamos a información co fin de xestionar a consulta, queixa, suxerencia e/ou reclamación.
Se te puxeches en contacto a través do formulario de únete da web: Tratamos a información co fin de xestionar a consulta ou solicitude.
Se te subscribiches ao noso boletín: Tratamos a información co fin de enviarche as comunicacións publicitarias ou promocionais dos nosos produtos e/ou servizos a través dun boletín ou  newsletter.
Se solicitaches unha cita cunha das nosas tendas a través do formulario ou aplicación de WhatsApp: Tratamos a información proporcionada co fin de contactar contigo e concertar unha cita nunha das nosas tendas.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres  se manteña a relación e non se solicite a súa supresión por parte do interesado. Tendo en conta os prazos previstos pola lexislación respecto á prescrición de responsabilidades.
 

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

Para tratar os teus datos baseámonos no consentimento que nos facilitaches ou na execución do encargo ou contrato.

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Poderanse ceder ou comunicar os seus datos a:

  • A xestoría, coa finalidade de prestar o servizo de xestión e asesoramento fiscal e contable.
  • A empresa de informática coa finalidade do mantemento  de aplicacións e sistemas informáticos.
  • Ao despacho de avogados co fin de asesoramento xurídico.
  • Ás entidades bancarias co fin de xestionar as transaccións económicas e xestionar o pago.

Cales son os seus dereitos canto nos facilita os seus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se na Asociación Mobelrias estamos a tratar datos persoais que lles  conciernan, ou non.
Ten dereito a solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado, a súa rectificación ou supresión, a limitación do seu tratamento, opoñerse ao tratamento e á  portabilidad dos datos.
Informámoslle que ten dereito a retirar o consentimento que nos fora outorgado nalgunha finalidade específica; así como a presentar unha reclamación #ante calquera autoridade de control.
Pode exercer os seus dereitos de Protección de Datos por escrito a República Arxentina, nº 9 - 1º A - 15701 Santiago de Compostela (A Coruña)

Como obtivemos os seus datos?

Os datos obtivéronse directamente do interesado ou o seu representante legal.
A categoría de datos que se empregan son:

  • De identificación: nome e apelidos, dirección postal, teléfonos, e-mail.
  • Os necesarios para o mantemento da relación comercial. Facturación.

A Asociación Mobelrias cumpre integramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, e cos compromisos de confidencialidade propios da actividade comercial.
 A Asociación Mobelrias adoptou as medidas técnicas necesarias segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.
 A información persoal recollida a través dos  diferentes formularios, será utilizada para os propósitos definidos nos supostos anteriormente informados así como para o envío de comunicacións comerciais e de márketing. O usuario ten a posibilidade de darse de baixa do envío de información promocional na ligazón situada na parte inferior de cada unha destas comunicacións. 
Para que a información que tratamos estea sempre actualizada e non conteña erros pedimos aos nosos clientes e usuarios que nos comuniquen, o máis axiña posible, as modificacións e rectificacións dos seus datos de carácter persoal.
A información persoal solicitada dos interesados é almacenada en bases de datos propiedade da Asociación Mobelrias, que asume as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade que garantan a confidencialidade e integridade da información de acordo co establecido na normativa de protección de datos en vigor.
O usuario responderá, en calquera caso, da veracidade dos datos facilitados, reservándose a Asociación Mobelrias, o dereito para excluír dos servizos rexistrados a todo usuario que facilitase datos falsos, sen prexuízo das demais accións que procedan en Dereito.
Recomendámoslle que revise esta política frecuentemente para estar ao corrente do seu alcance e de calquera modificación que se poida levar a cabo.

USO DE COOKIES

Empregamos cookies propias e de terceiros para mellorar a súa experiencia e os nosos servizos, así como para amosarlle, desde o noso sitio web ou de terceiros, publicidade baseada na análise dos seus hábitos de navegación.

Política de cookies