Mobelrias e ti contra o coronavirus

En Mobelrias a saúde e seguridade dos nosos clientes, traballadores, provedores e da comunidade en xeral é unha prioridade.

Coa propagación da pandemia do COVID-19 e a súa evolución traballamos coas autoridades sanitarias para estar preparados para a nova etapa de desescalada e recuperar con responsabilidade a ansiada normalidade.

Nestes momentos e debido á situación de excepcionalidade que estamos a vivir no país en todas as tendas Mobelrias adoptaremos as medidas e recomendacións da autoridade sanitaria da Xunta de Galicia.

As recomendacións de protección nas actividades comerciais que levarán a cabo as tendas da cadea  Mobelrias con obxecto de protexer a clientes e traballadores serán as  seguintes:

1. Practicar unha boa hixiene coa localización de xeles limpadores hidroalcohólicos en todas as tendas Mobelrias. Ademais  evitarase  dar a man como saúdo e a utilización doutro sistema que non xeren un contacto físico.

2. Lavar as mans con xabón ou xel hidroalcholico se fose posible na entrada das tendas.

3. Recoméndase o uso de tarxeta de crédito ou móbil para o pago das compras realizadas para evitar o manipulado do diñeiro físico e en efectivo.

4.  Desinfectaremos a miúdo obxectos e superficies como tiradores das portas, mesas, escritorios dos nosos establecementos comerciais.

5. Se  ventilará regularmente abrindo as xanelas ou axustando o aire acondicionado das tendas Mobelrias como recomendan as autoridades sanitarias.

6. Nas tendas Mobelrias evitaremos as aglomeracións e utilizaremos a reserva de cita para  diminuír o fluxo de clientes.

Desde  Mobelrias apelamos á responsabilidade xeral e ao cumprimento da normas das autoridades sanitarias e traballando xuntos recuperaremos a normalidade .

#atuanovavidabenamoblada

DESCUBRIR + VER + TOCAR + PROBAR =

Mobelrias

Outras ideas que te poden interesar...